Περιπτωσεις

Πριν και Μετα

Προσοχή: Τα περιστατικά που παρουσιάζονται είναι φωτογραφημένα ερασιτεχνικά, σκόπιμα δεν αποτελούν επιλεγμένα περιστατικά για δημιουργία ιδανικών εντυπώσεων και στις περισσότερες περιπτώσεις το αποτέλεσμα της θεραπείας είναι καλύτερο από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες.