Ενδοδοντική Θεραπεία (Απονεύρωση)

Η διατήρηση των φυσικών δοντιών ακόμα και όταν έχει προσβληθεί ο πολφός είναι μέγιστη προτεραιότητα και εκτελείται με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Όταν τα μικρόβια έχουν διαβρώσει τους οδοντικούς ιστούς σε τέτοιο βαθμό που να προσβάλλουν τον πολφό (νεύρο), τότε η γνωστή απονεύρωση είναι η επιλεγμένη λύση. Κατά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) αφαιρείται ο μολυσμένος πολφός και αντικαθίσταται με βιοσυμβατά υλικά, που συμπληρώνουν το κενό που προέκυψε από τη θεραπεία. Εάν δεν αφαιρεθεί ο μολυσμένος πολφός, εκτός από αφόρητους πόνους, ο ασθενής οδηγείται σε δεύτερο χρόνο στη μόλυνση των περιακρορριζικών ιστών (γνάθος) και σε απόστημα.

Η σύγχρονη ενδοδοντική θεραπεία εκτελείται εντελώς ανώδυνα με εργαλεία νικελίου-τιτανίου, μηχανοκίνητα και χειρός, που εγγυώνται τη γρήγορη, ασφαλή και επιτυχημένη θεραπεία, σύμφωνα και με τις τελευταίες τεχνικές θερμής συμπύκνωσης (System-B), όπου αυτή απαιτείται.