Ακτινογραφίες

Η κλινική μας διαθέτει 5 συστήματα ενδοστοματικής ακτινογραφίας. Ο καλύτερος τρόπος για λήψη ακτινογραφιών είναι με ψηφιακούς αισθητήρες που εξασφαλίζουν κρυστάλλινη απεικόνιση με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας.