Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα είναι σχεδόν τέλεια υποκατάστατα των φυσικών δοντιών σε περίπτωση απώλειας τους.

Όταν δεν έχουμε στηρίγματα για να κατασκευάσουμε μια κλασική ακίνητα τοποθετημένη γέφυρα ή όταν απλώς δεν θέλουμε να τροχίσουμε άθικτα και υγιή δόντια για να τα χρησιμοποιήσουμε ως στηρίγματα. Επίσης χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε, ανάλογα με τον αριθμό των εμφυτευμάτων, κινητές προσθετικές εργασίες όπως οδοντοστοιχίες, μηχανήματα.

Συνήθως, μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και ανώδυνα χωρίς τομές, ράμματα, αιμορραγία ή πρήξιμο. Η πολυετής εμπειρία μας, από το 1996, εξασφαλίζει την προβλεψιμότητα του αποτελέσματος. Απαιτείται, όμως, λεπτομερής σχεδιασμός μετά από ακτινολογική αξιολόγηση. Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί παράλληλα αύξηση του υποστρώματος (οστά – ούλα) που θα δεχτεί τα εμφυτεύματα, επιμηκύνοντας τον χρόνο και το κόστος της θεραπείας.

Στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε την τεχνική flapless, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, δηλαδή χωρίς τομές, ράμματα, κ.λπ., κατά αντιστοιχία με την λαπαροσκοπική τεχνική στη Γενική Χειρουργική, η οποία καθιστά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων μια θεραπεία πιο απλή και ανώδυνη από μια απλή εξαγωγή ενός μικρού δοντιού, διάρκειας λίγων λεπτών της ώρας.